Pelanggan merupakan asset kepada sesebuah organisasi. Tanpa adanya pelanggan mana mungkin sesebuah organisasi mampu bertahan.

Dalam sesi latihan kali ini, modul yang disusun adalah khusus untuk mengenali pelanggan dan bagaima revolusi telah berlaku dalam sektor perkhidmatan yang sekaligus mempengaruhi geografi pelanggan itu sendiri.

Peserta akan didedahkan beberapa pendekatan yang simple dan praktikal yang boleh diterjemahkan melalui tindakan semasa berurusan dengan pelanggan mereka.

OBJEKTIF

Di akhir program peserta mampu mencapai matlamat berikut :-

ØMengenali dan memahami Revolusi Pelanggan

ØSedar dan faham tentang Customer Service vs Customer Experience

ØSedar dan faham prinsip asas Perkhidmatan pelanggan

ØSedar dan faham mengenai model kepuasan pelanggan oleh Noriaki Kano

ØSedar dan faham peranan sebagai warga organisasi yang terlibat secara langsung tentang pelanggan

 

KURSUS BERORIENTASIKAN PELANGGAN 2 days